Prevádzkové zmluvy

Autor: mshk |


 2016/2017

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena bez DPH

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

67PZ01

Mátl a Bula, spol. s r.o.

Zmluva o prenájme stroja na úpravu ľadovej plochy

4.2.2016

17.2.2016

PDF

67PZ02

IMPA Žilina, s.r.o.

Zmluva o nájme vozidla

17.2.2016

17.2.2016

PDF

67PZ03

Slovak Telekom, a.s.

Hromadná dohoda o zmene v osobe účastníka

6.9.2016

20.9.2016

PDF

67PZ04

T-613 Vladimír Borko

Zmluva o poskytovaní služieb

5.000,00

EUR

1.9.2016

23.9.2016

PDF

67PZ05

PRO HOKEJ, a.s.

Dodatok č.5 k Zmluve o postúpení marketingových a iných práv

2.8.2016

1.9.2016

PDF

67PZ06

Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba mobilný internet

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ07

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ08

Slovak Telekom, a.s.

Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ09

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ10

Slovak Telekom, a.s.

Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ11

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ12

Slovak Telekom, a.s.

Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ13

Slovak Telekom, a.s.

Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ14

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ15

Slovak Telekom, a.s.

Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ16

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ17

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

6.9.2016

3.10.2016

PDF

67PZ18

T-613 Vladimír Borko

Zmluva o poskytovaní služieb

5.000,00

EUR

1.9.2016

30.9.2016

PDF

67PZ19

Liga proti rakovine SR

Darovacia zmluva

1.000,00

EUR

1.12.2016

2.12.2016

PDF

67PZ20

Ing. Imre Valášek - VEGE

Manažérska zmluva o výkone funkcie výkonný riaditeľ

1.500,00

EUR

1.9.2016

30.9.2016

PDF

67PZ21

Róbert Ďurajka

Manažérska zmluva o výkone funkcie prevádzkový manažér

800,00

EUR

1.9.2016

30.9.2016

PDF

67PZ22

Matej Valášek

Zmluva o poskytovaní služieb športového odborníka - manažéra "A" mužstva a administratívne práce

800,00

EUR

30.8.2016

30.9.2016

PDF

67PZ23

Žilinská teplárenská, a.s.

Uznanie záväzku a dohoda o zaplatení dlhu

8.037,52

EUR

10.11.2016

14.11.2016

PDF

67PZ24

AVON Cosmetics, spol. s r.o.

Zmluva o vzájomnej spolupráci

833,33

EUR

2.2.2017

15.2.2017

PDF

67PZ25

Petit PRESS, a.s.

Zmluva o spolupráci

2.016,00

EUR

9.3.2017

15.3.2017

PDF

67PZ26

UNICEF

Zmluva o spolupráci

1.1.2017

15.3.2017

PDF

67PZ27

Ing. Imre Valášek - VEGE

Športovo - technický riaditeľ

1.540,00

EUR

1.1.2017

5.4.2017

PDF

2015/2016

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena bez DPH

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

56_PZ_01

Marián Troliga

Dohoda o uznaní a urovnaní dlhu

120.700,00

EUR

16.6.2015

22.6.2015

PDF

56_PZ_02

Jerguš Bača

Zmluva o trénerskej činnosti

1.200,00

EUR

18.8.2015

18.8.2015

PDF

56_PZ_03

Mgr. Juraj Vnuk

Zmluva o dielo

1.400,00

EUR

1.9.2015

1.9.2015

PDF

56_PZ_04

Ticketportal SK, s.r.o.

Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek

29.9.2015

1.10.2015

PDF

56_PZ_05

MYMA Invest, s.r.o.

Zmluva o podnájme obytných miestností

250,00

EUR

27.7.2015

14.8.2015

PDF

56_PZ_06

FRONTINUS, s.r.o.

Zmluva o vzájomnej spolupráci

15.9.2015

18.10.2015

PDF

2014/2015

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena bez DPH

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

45_PZ_01

Jozef Zavadil

Zmluva o trénerskej činnosti

2.000,00

EUR

9.6.2014

24.6.2014

PDF

45_PZ_02

PaedDr. Martin Groma

Zmluva o trénerskej činnosti

1.500,00

EUR

29.10.2013

24.11.2014

PDF

45_PZ_03

D.I.S., s.r.o.

Zmluva o strážnej službe

5,00/h./os.

EUR

8.9.2014

24.9.2014

PDF

45_PZ_04

FLAGA, spol. s r.o.

Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach

12,50/11kg

EUR

1.9.2014

24.9.2014

PDF

45_PZ_05

MYMA Invest, s.r.o.

Zmluva o podnájme obytných miestností

250,00

EUR

21.8.2014

24.8.2014

PDF

45_PZ_06

ALL SERVICE, s.r.o.

Zmluva o participácii na vzájomných nákladoch

7.8.2014

7.8.2014

PDF

45_PZ_07

IMPA Žilina, s.r.o.

Zmluva o nájme vozidla

0,20/km

EUR

2.5.2014

8.5.2014

PDF

45_PZ_08

BONUS CARD, s.r.o.

Zmluva o účasti na zľavovom systéme "BONUSCITYCARD"

19.8.2014

8.9.2014

PDF

45_PZ_09

Žilinská teplárenská, a.s.

Zmluva o dodávke a odbere tepla

8.10.2014

8.10.2014

PDF

45_PZ_10

IMPA Žilina, s.r.o.

Zmluva o nájme vozidla

0,20/km

EUR

15.10.2014

4.11.2014

PDF

45_PZ_11

Mgr. Juraj Vnuk

Zmluva o dielo - starostlivost o oficiálnu webovú stránku mshk.sk

720,00

EUR

1.9.2014

4.9.2014

PDF

45_PZ_12

TIPOS, a.s.

Darovacia zmluva

4.000,00

EUR

12.1.2015

13.1.2015

PDF

45_PZ_13

Omsit, s.r.o.

Dohoda o spolupráci

29.1.2015

13.2.2015

PDF

45_PZ_14

Milan Jančuška

Zmluva o trénerskej činnosti

3.000,00

EUR

22.5.2015

25.5.2015

PDF

45_PZ_15

Mesto Žilina

Zmluva o poskytnutí dotácie

EUR

31.12.2015

31.12.2015

45_PZ_16

DIAMON GYM, o.z.

Zmluva o poskytnutí služieb

1.000,00

EUR

8.4.2015

30.4.2015

PDF

45_PZ_17

IMPA Žilina s.r.o.

Zmluva o nájme vozidla

500,00

EUR

1.6.2014

30.6.2015

PDF

45_PZ_18

Ministerstvo obrany SR

Zmluva o nájme

1,50 / hod.

EUR

27.5.2015

30.5.2015

PDF

45_PZ_19

Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

10.11.2015

10.11.2015

PDF

45_PZ_20

SSE - Distribúcia, a.s.

Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

7.5.2015

30.5.2015

PDF

45_PZ_21

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dodatok č.1 k zmluve dodávke, distribúcii elektriny

VT 49,99/MWh,

NT 39,36/MWh

EUR

12.6.2015

12.6.2015

PDF

2013/2014

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena bez DPH

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

34_19_PZ

Marián Tittl

zmluva o pôžičke

2.000,00

EUR

1.6.2014

30.6.2014

PDF

34_18_PZ

Marián Tittl

zmluva o pôžičke

4.000,00

EUR

1.5.2014

30.5.2014

PDF

34_17_PZ

Ing. Patrik Groma

zmluva o požičke

10000,00

EUR

30.1.2014

30.1.2014

PDF

34_16_PZ

Mesto Žilina

zmluva o výpožičke

1.1.2014

30.1.2014

PDF

34_15_PZ

Juraj Chrenko

nájomná zmluva

700,00

EUR

28.12.2013

30.12.2013

PDF

34_14_PZ

JUDr. Ing. Igor Németh

zmluva o odkúpení práv na hráča

1200,00

EUR

6.12.2013

6.12.2013

PDF

34_13_PZ

ALL SECURITY, s.r.o.

zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

30,00/mes.

EUR

11.11.2013

11.11.2013

PDF

34_12_PZ

Rescue Systém Slovakia, s.r.o.

zmluva o spolupráci

95,00

EUR

4.10.2013

30.10.2013

PDF

34_11_PZ

Marián Tittl

darovacia zmluva

980,00

EUR

1.10.2013

30.10.2013

PDF

34_10_PZ

Marián Ševčík

zmluva o poskytovaní služieb

EUR

1.10.2013

30.10.2013

PDF

34_09_PZ

Grotte, s.r.o.

zmluva o nájme bytu

350,00

EUR

30.9.2013

30.9.2013

PDF

34_08_PZ

G 3 Plus s.r.o.

zmluva o strážnej službe na hokejovom zápase

5,30/h.

EUR

17.9.2013

30.9.2013

PDF

34_07_PZ

Louis Liesch

darovacia zmluva

6100,00

EUR

10.9.2013

30.9.2013

PDF

34_06_PZ

Marián Tittl

darovacia zmluva

980,00

EUR

1.9.2013

30.9.2013

PDF

34_05_PZ

G 3 Plus, s.r.o.

zmluva o dozore nad popl. zariad.

EUR

28.8.2013

30.8.2013

PDF

34_04_PZ

PBGAS, s.r.o.

zmluva o predaji …

14,083

EUR

12.8.2013

13.8.2013

PDF

34_03_PZ

SZĽH

zmluva o poskytnutí finanč. prísp. + vyúčtovanie

18650,00

EUR

4.7.2013

13.7.2013

PDF

34_02_PZ

SR - Ministerstvo obrany SR

dohoda o refundácii nákladov

EUR

5.6.2013

13.6.2013

PDF

34_01_PZ

HOCKEY SHOP Lobo Ján

kúpna zmluva

EUR

1.6.2013

13.6.2013

PDF

34PZ01

Slavomír Chlebec

asistent hlavného trénera "A"

1.300,00

EUR

28.6.2013

13.7.2013

PDF , PDF

34PZ02

Ing. Imre Valášek

Generálny manažér

1.000,00

EUR

12.8.2013

13.08.2013

PDF

34PZ03

Peadr. Martin Groma

asistent trénera "A"

1.500,00

EUR

29.10.2013

01.11.2013

PDF , PDF

34PZ04

ALL SECURITY, s.r.o.

Zabezpečenie PS a SRP

30,00

EUR

11.11.2013

14.11.2013

PDF

34PZ05

Róbert Kaláber

hlavny tréner "A"

1.500,00

EUR

5.12.2013

05.12.2013

PDF

 2012/2013

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena bez DPH

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

23_60_PZ

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

kúpna zmluva

99,58

EUR

1.1.2013

4.6.2014

PDF

23_50_PZ

Mesto Žilina

dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 29.9.2011

1.1.2013

4.6.2014

PDF

23_49_PZ

Mesto Žilina

dodatok č. 2 k nájomnej zmluve z 29.9.2011

14.12.2012

4.6.2014

PDF

23_47_PZ

ENERGO CONTROLS spol. s r.o.

zml. o prevádzkovaní ost. technol. zariadení

28.5.2013

4.6.2014

PDF

23_46_PZ

Mgr. Miroslava Dubócziová, advokát

zmluva o poskytovaní právnych služieb

130,00

EUR

16.4.2013

4.6.2014

PDF

23_45_PZ

DOXXbet, s.r.o.

mandátna zmluva

24.4.2013

4.6.2014

PDF

23_38_PZ

SR - Ministerstvo obrany SR

zmluva o nájme

15.4.2013

4.6.2014

PDF

23_37_PZ

SR - Ministerstvo obrany SR

zmluva o nájme

6.5.2013

4.6.2014

PDF

23_34_PZ

SR - Ministerstvo obrany SR

zmluva o nájme

11.6.2012

4.6.2014

PDF

23_33_PZ

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

poistenie ENVIRO MAX - poistka

149,00

EUR

1.12.2012

4.6.2014

PDF

23_31_PZ

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

poistná zmluva

117,00

EUR

27.8.2012

4.6.2014

PDF

23_30_PZ

Adv. kanc. JUDr. Chlapík s.r.o.

zml. o posk. právnych služieb

18.2.2013

4.6.2014

PDF

23_29_PZ

SL HOCKEY SHOP, s.r.o.

kúpna zmluva

10.7.2012

4.6.2014

PDF

23_28_PZ

Zuzana Bieliková - CALYX

zmluva - reklamné služby, …

400,00

EUR

1.8.2012

4.6.2014

PDF

23_27_PZ

Ing. Janka Kratochvílová

zmluva o posk. audit. služieb

1000,00

EUR

31.7.2012

4.6.2014

PDF

23_26_PZ

Sport Club Slovakia s.r.o.

zmluva o spolupráci

13.8.2012

4.6.2014

PDF

23_25_PZ

G 3 Plus, s.r.o.

zmluva o dozore nad popl. zariad.

25.8.2012

4.6.2014

PDF

23_24_PZ

Ticketportal SK, s.r.o.

zmluva o spolupráci

14.9.2012

4.6.2014

PDF

23_23_PZ

HASTRA s.r.o.

zmluva o dielo

19969,29

EUR

1.11.2012

4.6.2014

PDF

23_022_PZ

Ing. Pavol Zúbek

kúpna zmluva

1000,00

EUR

11.12.2012

4.6.2014

PDF

23PZ01

AUTOCENTRUM - Minárik, s.r.o.

Prenájom MV Škoda Octavia

2.500,00

EUR

31.05.2012

23.09.2013

PDF

23PZ02

Igor Murín

tréner brankárov

800,00

EUR

1.9.2012

13.8.2013

PDF

23PZ03

Slavomír Chlebec

hlavny tréner "A"

2.000,00

EUR

1.1.2013

13.8.2013

PDF, PDF

23PZ04

Igor Murín

športový manažér, tréner brankárov, asistent trénera "A"

1.500,00

EUR

15.4.2013

13.8.2013

PDF, , PDF

23PZ05

Ján Neliba

hlavny tréner "A"

3.000,00

EUR

23.5.2013

13.8.2013

PDF, PDF

23PZ06

RANČÁK, s.r.o.

účtovné práce

1.000,00

EUR

15.10.2012

4.6.2014

PDF, PDF

 2011/2012

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena bez DPH

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

12_051_PZ

Mesto Žilina

nájomná zmluva

10,00

EUR

29.9.2011

20.3.2014

PDF

12_042_PZ

PBGAS, s.r.o.

zmluva o predaji …

12,08

EUR

19.12.2011

20.3.2014

PDF

12_036_PZ

SR - Ministerstvo obrany SR

zmluva o nájme

24.5.2012

20.3.2014

PDF

12_035_PZ

Autocentrum Minárik, s.r.o.

nájomná zmluva náhr. vozidla

2500,00

EUR

1.1.2012

20.3.2014

PDF

12_021_PZ

Žilina REAL, s.r.o.

nájomná zmluva

1993,31

EUR

31.12.2011

20.3.2014

PDF

12_020_PZ

MŠK Žilina, a.s.

nájomná zmluva

30.4.2012

20.3.2014

PDF

12_019_PZ

Marketing SZĽH, spol. s r.o.

zmluva o spolupraci

81538,50

EUR

13.6.2011

20.3.2014

PDF

12_018_PZ

BM Promotion s.r.o.

zmluva o poskytnutí služieb

5000,00

EUR

20.1.2012

20.3.2014

PDF

12_017_PZ

Ticket Art Production, s.r.o.

zmluva o poskytnutí služieb

5000,00

EUR

28.5.2012

20.3.2014

PDF

12_016_PZ

VAGABOOND.com, s.r.o.

zmluva o poskytnutí služieb

5000,00

EUR

6.9.2011

20.3.2014

PDF

12_015_PZ

ALGEBRA TRADE, s.r.o.

zmluva o poskytnutí služieb

5000,00

EUR

26.6.2011

20.3.2014

PDF

12_014_PZ

Žaneta Voštenáková - PINGUINO

zmluva o poskytnutí služieb

5000,00

EUR

30.8.2011

20.3.2014

PDF

12_013_PZ

SL HOCKEY SHOP, s.r.o.

kúpna zmluva

66390,00

EUR

1.7.2011

20.3.2014

PDF

12_012_PZ

Sport Club Slovakia s.r.o.

zmluva o spolupraci

3088,00

EUR

15.8.2011

20.3.2014

PDF

12_011_PZ

Súkr. CVČ Board Club

zmluva (o spolupráci)

2.1.2012

20.3.2014

PDF

12_010_PZ

Súkr. CVČ Board Club

zmluva (o spolupráci)

14.9.2011

20.3.2014

PDF

12_009_PZ

Slovenský zvaz ľadového hokeja

zmluva o poskytnutí dotácie

23500,00

EUR

31.12.2011

20.3.2014

PDF

12_008_PZ

Jozef Čuraj

darovacia zmluva

2500,00

EUR

23.6.2011

20.3.2014

PDF

12_007_PZ

Anton Mitašík

zmluva o požičke

10000,00

EUR

20.6.2011

20.3.2014

PDF

12_006_PZ

Martin Leško

zmluva o požičke

10000,00

EUR

19.12.2011

20.3.2014

PDF

12_005_PZ

G+K autosúčiastky

darovacia zmluva

4000,00

EUR

21.6.2011

20.3.2014

PDF

12_004_PZ

ANMINA s.r.o.

rámcová zmluva

15.6.2011

20.3.2014

PDF

12_003_PZ

Mesto Žilina

zmluva o poskytnutí dotácie

5000,00

EUR

24.10.2011

20.3.2014

PDF

12_002_PZ

LIVONEC, s.r.o. oz Žilina

mandátna zmluva

150,00

EUR

4.10.2011

20.3.2014

PDF

12_001_PZ

Ing. Ján Králik - TECO

zmluva o dielo

2300,00

EUR

8.9.2011

20.3.2014

PDF

12PZ01

Slavomír Chlebec

hlavny tréner juniorov

1.100,00

EUR

15.11.2011

13.8.2013

PDF

12PZ02

Slavomír Chlebec

hlavny tréner juniorov

1.450,00

EUR

1.5.2012

13.8.2013

PDF PDF

13PZ03

Ing. Robert Kašša

správca zimného štadióna

800,00

EUR

1.11.2011

20.03.2014

PDF PDF PDF