Nájomné zmluvy

Autor: mshk |


2016/2017

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena celkom

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

67_NZ_01

Ladislav Králiček - LAKRA

Nájom nebytových priestorov

240,00

EUR

31.10.2016

31.10.2016

PDF

2015/2016

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena celkom

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

56_NZ_01

Delikomat Slovensko, spol. s r.o.

Nájom nebytových priestorov

4.800,00

EUR

28.8.2015

14.9.2015

PDF

56_NZ_02

Er-ka kreo, s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

958,33

EUR

28.9.2015

14.10.2015

PDF

56_NZ_03

TRIO PRODUCTION s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

7.000,00

EUR

1.10.2015

14.10.2015

PDF

56_NZ_04

Er-ka kreo, s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

100,00

EUR

15.10.2015

15.10.2015

PDF

56_NZ_05

Žilinská univerzita v Žiline

Nájom nebytových priestorov

90,00

EUR

28.9.2015

16.10.2015

PDF

56_NZ_06

Ladislav Králiček - LAKRA

Nájom nebytových priestorov

240,00

EUR

1.11.2015

18.11.2015

PDF

56_NZ_07

GD IDENTITY, s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

4.000,00

EUr

11.11.2015

18.11.2015

PDF

2014/2015

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena celkom

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

45_NZ_01

Delikomat Slovensko, spol. s r.o.

Nájom nebytových priestorov

4.800,00

EUR

28.8.2014

24.9.2014

PDF

45_NZ_02

Matrix Art s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

5.000,00

EUR

3.9.2014

1.10.2014

PDF

45_NZ_03

Er-ka kreo, s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

50,00

EUR

29.7.2014

5.8.2014

PDF

45_NZ_04

TRIO PRODUCTION s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

4.800,00

EUR

1.12.2014

4.12.2014

PDF

45_NZ_05

Ladislav Králiček - LAKRA

Nájom nebytových priestorov

240,00

EUR

30.10.2014

4.11.2014

PDF

45_NZ_06

MC Štadión s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

50,00

EUR

30.1.2015

4.2.2015

PDF

45_NZ_07

ZŠ V.Javorku

Zmluva o nájme ľadovej plochy

25.000,00

EUR

28.11.2014

30.11.2014

PDF

45_NZ_08

Mesto Žilina

Nájomná zmluva

1,00

EUR

20.10.2014

4.11.2014

PDF

2013/2014

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena celkom

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

34_NZ_01

212 s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

5000,00

EUR

07.06.2013

14.6.2013

PDF

34_NZ_02

Mozolani Trainings, s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

500,00

EUR

28.06.2013

4.7.2013

PDF

34_NZ_03

Delikomat Slovensko, spol. s r.o.

Nájom nebytových priestorov

1050,00

EUR

26.08.2013

4.9.2013

PDF

34_NZ_04

DIAMOND GYM, o.z.

Nájom nebytových priestorov

1000,00

EUR

04.02.2014

4.2.2014

PDF

2012/2013

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena celkom

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

23_NZ_01

BM Promotion s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

5000,00

EUR

20.01.2012

18.1.2014

PDF

23_NZ_02

LIBERTIES, s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

5000,00

EUR

26.07.2012

18.1.2014

PDF

23_NZ_03

Matrix Art s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

5000,00

EUR

01.08.2012

18.1.2014

PDF

23_NZ_04

Pavol Buček

Nájom nebytových priestorov

50,00

EUR

02.01.2013

18.1.2014

PDF

23_NZ_05

DIAMOND GYM

Nájom nebytových priestorov

1000,00

EUR

06.02.2013

18.1.2014

PDF

2011/2012

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena celkom

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

12_NZ_01

Ľubomír Šutý - D.O.S.

Nájom nebytových priestorov

500,00

EUR

08.09.2011

20.6.2014

PDF

12_NZ_02

Soňa Korčeková - ASO Vending

Nájom nebytových priestorov

0,10

EUR

05.10.2011

20.6.2014

PDF

12_NZ_03

ŽILINA REAL, s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

1993,31

EUR

31.12.2011

20.6.2014

PDF

12_NZ_04

Pavol Buček

Nájom nebytových priestorov

50,00

EUR

01.01.2012

20.6.2014

PDF

Predchádzajúce sezóny

Číslo zmluvy

Zmluvné strany

Predmet

Cena celkom

Mena

Dátum podpisu

Dátum zverejnenia

Dokumenty

001_NZ

PORTA s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

13730,00

SKK

10.11.1999

24.6.2014

PDF

002_NZ

MIRUPO ŠPORT, Jozef Michálek

Nájom nebytových priestorov

866,00

SKK

30.01.2000

24.6.2014

PDF

003_NZ

Rastislav Palutka

Nájom nebytových priestorov

1267,00

SKK

01.02.2000

24.6.2014

PDF

004_NZ

Rastislav Palutka

Nájom nebytových priestorov

1400,00

SKK

01.02.2000

24.6.2014

PDF

005_NZ

MS SPORT CENTRUM s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

50000,00

SKK

15.02.2000

24.6.2014

PDF

006_NZ

Rastislav Palutka

Nájom nebytových priestorov

13541,00

SKK

01.04.2000

24.6.2014

PDF

007_NZ

Rastislav Palutka

Nájom nebytových priestorov

4550,00

SKK

05.04.2000

24.6.2014

PDF

008_NZ

PRES s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

13730,00

SKK

01.06.2000

24.6.2014

PDF

009_NZ

Martin Zvara - MZ CAR

Nájom nebytových priestorov

5042,00

SKK

30.11.2000

24.6.2014

PDF

010_NZ

Rastislav Palutka

Nájom nebytových priestorov

16927,00

SKK

01.01.2001

24.6.2014

PDF

011_NZ

Martin Zvara - MZ CAR

Nájom nebytových priestorov

5042,00

SKK

15.10.2001

24.6.2014

PDF

012_NZ

Rastislav Palutka

Nájom nebytových priestorov

16927,00

SKK

01.01.2002

24.6.2014

PDF

013_NZ

Rastislav Palutka

Nájom nebytových priestorov

20000,00

SKK

01.07.2005

24.6.2014

PDF

014_NZ

Soňa Korčeková - ASO Vending

Nájom nebytových priestorov

3000,00

SKK

21.09.2005

24.6.2014

PDF

015_NZ

Martin Zvara - MZ CAR

Nájom nebytových priestorov

6000,00

SKK

28.12.2005

24.6.2014

PDF

016_NZ

FUTURA G.I.S., s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

6000,00

SKK

01.06.2006

24.6.2014

PDF

017_NZ

PRES s.r.o.

Nájom nebytových priestorov

8000,00

SKK

01.10.2006

24.6.2014

PDF

018_NZ

Financial Investment, a.s.

Nájom pozemku

10000,00

SKK

27.11.2006

24.6.2014

PDF

019_NZ

Slovak Telekom, a.s.

Nájom nebytových priestorov

20000,00

SKK

01.12.2007

24.6.2014

PDF

020_NZ

Rastislav Palutka

Nájom nebytových priestorov

2,00

SKK

01.09.2008

24.6.2014

PDF

021_NZ

Ladislav Králiček - LAKRA

Nájom nebytových priestorov

99,58

EUR

12.06.2009

24.6.2014

PDF