Verejné obstarávanie 2013

Autor: mshk |


Zverejnenie zadávania zákazky – špeciálne formuláre podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ najneskôr 3 pracovné dni pred zadaním jednoduchej zákazky s hodnotou viac ako 1000 EUR bez DPH zverejniť na svojom profile (webovej stránke) úmysel zadávať takúto zákazku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Servis kompresora - oprava výkonového bloku ventilov

Cena: 

Predpokladaná hodnota : 2.500,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 27.09.2013

Lehota dodania : 01.10.2013

Víťazný uchádzač :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Servis kompresora - výmena sacieho plynového filtra

Cena: 

Predpokladaná hodnota : 1.200,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 27.09.2013

Lehota dodania : 01.10.2013

Víťazný uchádzač :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Obstaranie trakčnej batérie do rolby WM Junior

Cena: 

Predpokladaná hodnota : 6.000,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 18.09.2013

Lehota dodania : 30.09.2013

Víťazný uchádzač :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Obstaranie kompozitných hokejok – 11ks senior, 3ks brankárska

Cena: 

Predpokladaná hodnota : 1.000,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 18.09.2013

Lehota dodania : 18.09.2013

Víťazný uchádzač :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Obstaranie hokejovej výstroje

Cena: 1.766,67 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota : 1.700,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 13.09.2013

Lehota dodania : 13.09.2013

Víťazný uchádzač : Lobo Ján

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Maľovanie reklám na ľadovej ploche

Cena: 

Predpokladaná hodnota : 2.000,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 06.09.2013

Lehota dodania : 08.09.2013

Víťazný uchádzač : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Obstaranie kompozitných hokejok – 15ks senior (edit 17ks)

Cena: 1.343,- EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota : 1.185,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 02.09.2013

Lehota dodania : 03.09.2013

Víťazný uchádzač : CWT SPORT s. r. o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Pristavenie sanitných vozidiel počas zápasov Extraligy v sezóne 2013/2014

Cena: 

Predpokladaná hodnota : 1.800,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 26.09.2013

Lehota dodania : 01.10.2013

Víťazný uchádzač : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Predmet zákazky : Obstaranie brankárskej výstroje

Cena: 3.254,33 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota : 4.000,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 16.8.2013

Lehota dodania : 23.8.2013

Víťazný uchádzač : SPORT HOCKEY s.r.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Obstaranie kompozitných hokejok – 52ks

Cena: 3 380,00 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota : 3.500,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 12.8.2013

Lehota dodania : 12.8.2013

Víťazný uchádzač : CWT SPORT s. r. o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Predmet zákazky : Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov

Cena: 1.635,40 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota : 1.700,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 5.8.2013

Lehota dodania : 5.8.2013

Víťazný uchádzač : LIVONEC s.r.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky : Dodávka plynov v tlakových fľašiach a výpožička tlakových fliaš a klietok – 11kg propan VZV

Cena: po ukončení prieskumu trhu

Predpokladaná hodnota : 3.900,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky : 5.8.2013

Lehota dodania : 8.8.2013

Víťazný uchádzač : PBGAS, s.r.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet zákazky: Oprava rolby WM JUNIOR 2070 Elektro

Cena: po ukončení prehliadky predmetu zakázky

Predpokladaná hodnota: 2.500,- EUR bez DPH

Lehota vystavenia objednávky: 3.8.2013

Lehota dodania: 15.8.2013

Víťazný uchádzač: TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.


Anketa - Hlasovanie už skončilo

Koľko gólov vsietia muži Žiliny v nedeľňajšom popoludňajšom zápase so Zvolenom ?