Darujte 2 % z daní

Autor: MsHK Žilina a.s. |


Informácia o poskytnutí 2 % z dane za rok 2013

Vážení rodičia, kolegovia a priaznivci žilinského mládežníckeho hokeja.

Dňa 18.1.2012 bolo pod poradovým číslom VVS/1-900/90-38746 na Ministerstve vnútra SR zaregistrované občianske združenie Hokejový klub Žilina, o.z. Hlavným cieľom združenia je podporovať talentovanú mládež v oblasti športu, združovať ju a zvyšovať úrovne športových a kultúrnospoločenských podujatí. Vy ako občania máte možnosť darovať 2 % z vašich daní tomuto združeniu a podporiť tak talentovaných žiakov.

Ako postupovať?

Zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ:

  1. Požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2013
  2. Vyplní tlačivo Vyhlásenie a spolu s potvrdením ho pošle daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska, alebo ho odovzdá na sekretariáte Zimného štadióna v Žiline najneskôr do 30. apríla 2014

 Tlačivá:

- vyhlásenie

- potvrdenie o zaplatení dane

Daňovník, podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie:

  1. Najneskôr do 31.3.2014 vypracuje daňové priznanie a zaplatí daň
  2. Vyplní vyhlásenie, ktoré je súčasťou jeho daňového priznania a odovzdá ho do 31.3.2014 príslušnému daňovému úradu na ktorom je evidovaný.
  3. Osoby, ktoré poskytnú 2 % oznámia výšku, alebo odovzdajú kópiu tlačiva na sekretariáte Zimného štadióna v Žiline.

Tlačivá:

- vyhlásenie

V prípade nejasnosti sa môžete informovať na sekretariáte Zimného štadióna v Žiline alebo na t.č. +421911660901.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli nám venovať 2 % z dane. Hokejový klub Žilina, o.z.