MsHK Žilina, a.s.

Predstavenstvo

Meno
Marián Tittl predseda predstavenstva
Mgr. Anton Trnovec podpredseda predstavenstva
Emanuel Lovíšek člen predstavenstva